Termeni și Condiții - Caravana Everygirl

Prin înscrierea la Caravana Everygirl, fiecare persoană citește și implicit, acceptă, termenii și condițiile de mai jos:

 1. La evenimentele din cadrul Caravanei, poate participa orice persoană/echipă înscrisă prin formular sau comunicată, anticipat, organizatorilor. Participarea este gratuită.
 2. Persoana care se înregistrează singură, sau care înregistrează o persoană declară că termenii și condițiile au fost comunicate către persoana înscrisă și implicit acceptate de acea persoană/acele persoane.
 3. Fiecare participant va semna un acord GDPR la înregistrarea evenimentului.
 4. Fiecare participant confirmat care are sub vârsta de 18 ani va primi un document de semnat pentru părintele/tutorele lui/ei, prin care acesta își manifestă acordul ca persoana cu pricina poate să apară în poze de la eveniment.
 5. Pe parcursul evenimentului, fiecare participant este de acord să respecte toți participanții, organizatorii, gazdele și alte persoane prezente. Acțiuni care duc la situații tensionate vor duce la descalificarea persoanei sau echipei care au produs situația.
 6. Orice tip de discriminare (pe bază de sex, gen, origine rasială, etnică, religie, convingeri, dizabilități, orientare sexuală sau vârstă) nu vor fi tolerate. La prima astfel de abatare, persoana care a comis actul va fi eliminată din cadrul evenimentului.
 7. Organizatorii sunt responsabili de siguranța participanților în spațiul în care se desfășoară concursul. Organizatorii nu sunt responsabili pentru activități ce au loc în afara spațiului de desfășurare al evenimentului.
 8. În măsura în care un participant pune în pericol siguranța participanților, acesta va fi eliminat din cadrul evenimentului de îndată.
 9. Răspunderea organizatorului este limitată, în condiţiile legii române, conf. Art. 1355 Cod civil, în următoarele spețe:
  • în cazul unei rele intenții sau neglijențe grave;
  • în cazul acțiunilor intenționate sau grave care aduc atingere vieții, integrității corporale și sănătății;
  • în cazul încălcării intenționate sau din neglijență gravă a regulilor stabilite și comunicate tuturor participanților;
 10. Toate relațiile juridice între organizator şi participanți sunt reglementate de termenii și condițiile menționate mai sus, și de legislaţia în vigoare din România. Orice întrebări pot fi adresate la adresa [email protected]. Veţi primi un răspuns la orice solicitare formulată în termen de 5 zile de la data transmiterii acesteia.